Jak ideálně připravit telefon k reklamaci

 

  1. Připravte si doklad potvrzující nákup – bude nám stačit, když k reklamovanému telefonu přiložíte kopii faktury či účtenky.

  2. Přiložte také průvodní dopis, kde popíšete závadu a důvod reklamace.

  3. K reklamovanému telefonu nezapomeňte přiložit příslušenství, které bylo součástí balení např. sluchátka, nabíječka apod., porucha totiž může mít souvislost s příslušenstvím.

  4. Zálohujte si svá data, aby nedošlo k jejich ztrátě. Za ztrátu dat během reklamace neručíme.

  5. Odblokujte své zařízení - deaktivujte veškeré zámky na svém zařízení: iCloud, FMI, zámek obrazovky.